اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری

lalt=

اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری

۱۱-بهمن ماه-۱۳۹۴

878

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲