شورای عشایری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شورای عشایری استان چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرائی استان همزمان با آغاز کوچ عشایر به استان برگزار شد.

۰۷-اردیبهشت ماه-۱۳۹۵

1,191

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲