بازدید مدیران ستادی و استانی امور عشایر کشور از مزرعه الگویی کشت گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان

31-مه ماه-2016

1,387

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲