خروش عشایر چهارمحال و بختیاری در روز جهانی قدس

عشایر غیور چهارمحال و بختیاری با حضور چشمگیر خود در راهپیمایی روز جهانی قدس،بار دیگر در ظلم ستیزی و استکبارستیزی حماسه آفرین شدندو برعلیه استکبار جهانی و مزدوران آن با مشت های گره کرده خروشیدند.

۱۲-تیر ماه-۱۳۹۵

978

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲