عطر افشانی گلزار شهدا چلیچه شهرستان فارسان

عطر افشانی و گل افشانی گلزار شهدا باحضور جمعی از همکاران اداره کل امور عشایر استان همزمان با سراسر کشور، در شهرستان فارسان، شهرچلیچه برگزار گردید.

۱۴-بهمن ماه-۱۳۹۵

985

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲