برگزاری جلسه شورای عشایر شهرستان کوهرنگ

جلسه شورای عشایر شهرستان کوهرنگ به ریاست فرماندار شهرستان کوهرنگ و دبیری اداره امور عشایر شهرستان کوهرنگ و حضور سایر ادارات شهرستانی برگزار شد.

18-مارس ماه-2017

696

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲