برگزاری دوره آموزشی آشنایی فراگیران با اقتصاد جامعه عشایری و نقش آن در اقتصاد ملی

دوره آموزشی آشنایی فراگیران با اقتصاد جامعه عشایری و نقش آن در اقتصاد ملی با حضور کارکنان اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری در محل نمازخانه اداره کل با هدف ارتقاء سطح علمی و آموزشی کارکنان امور عشایر درحیطه اقتصاد عشایر و راهکارهای افزایش و تنوع بخشی اقتصاد خانوار های عشایری در سه روز بمدت۳۶ ساعت با هماهنگی مرکز آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

09-مارس ماه-2017

646

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲