شورای عشایری شهرستان کیار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان: جلسه شورای عشایری شهرستان کیار درمحل سالن غدیرفرمانداری شهرستان کیار به ریاست آقای مردانی فرماندار شهرستان کیار و دبیری مهندس جمشیدی، رئیس اداره امور عشایرشهرستان کیار و مهندس صفری معاونت محترم توسعه مدیریت منابع انسانی و مسئول محترم دفترنمایندگی ولی فقیه حاج آقا صیدالی در اداره کل امور عشایراستان و نیز با حضور مسئولین استانی وشهرستانی در خصوص بررسی مشکلات و رفع موانع کوچ بهاره عشایر برگزار شد. در این جلسه مصوب گردید دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه ساماندهی عشایردرراستای ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی درجامعه عشایری بخشی ازاعتبارات خود را درمناطق عشایری هزینه کنندو وظایف ذاتی خود را درقبال جامعه عشایری انجام دهندو با توجه وجود دو ایلراه اصلی عشایر در شهرستان کیار لزوم هماهنگی جهت ممانعت از ورود زود هنگام به مراتع و مناطق عشایری جهت حفاظت محیط زیست مورد تاکید قرار گرفت که مقرر گردید از طریق دستگاه های ذیربط اطلاع رسانی مقتضی صورت پذیرد.

۳۱-فروردین ماه-۱۳۹۶

628

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲