جلسه شورای عشایری شهرستان اردل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان: جلسه شورای عشایری شهرستان اردل در محل فرمانداری شهرستان اردل با حضور فرماندار و معاون فرماندار، جانشین مدیر کل امور عشایر استان، مسئول امور ساماندهی و هماهنگی اداره کل امور عشایر استان و رئیس اداره امور عشایر شهرستان اردل و مدیران ادارات شهرستان با اولویت موضوع کوچ ییلاقی عشایر به شهرستان اردل در راستای برنامه ریزی جهت خدمات رسانی بهتر به این قشر مولد و اجرای آئین نامه ساماندهی عشایر برگزار شد.

26-آوریل ماه-2017

813

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲