تکریم خادمین جامعه عشایری

برگزاری مراسم تکریم بازنشستگی جناب آقای محمد امانی کارمند اداره امور عشایر شهرستان اردل

۲۲-تیر ماه-۱۳۹۶

481

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲