بهره مندی ۲۰۰ خانوار عشایر دهستان شلیل میانکوه شهرستان اردل از احداث جاده عشایری کوه گره شلیل(کول شاه)

مهندس نورالله محمودی رئیس اداره امور عشایر شهرستان اردل: پروژه در مناطق عشایری شهرستان اردل با اعتبار دو میلیارد ریال در حال انجام و تاکنون یک سوم این جاده احداث شده است. وی افزود احداث این جاده از مطالبات عمومی اهالی دهستان شلیل بوده و بیش از ۲۰۰خانوار عشایری ازاین جاده استفاده خواهند کرد.
وی بیان نمود با احداث این جاده گامی مهم در توسعه زیرساختها و رونق، بخش کشاورزی و حمایت از دامداران منطقه خواهد بود.
وی افزود عشایر شهرستان اردل سومین جمعیت عشایری استان را دارا می باشند.

۱۹-مرداد ماه-۱۳۹۶

545

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲