برگزاری بیست ونهمین دوره مسابقات قرآن ویژه همکاران و خانواده های سازمان جهاد کشاورزی

۱۰-شهریور ماه-۱۳۹۶

531

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲