برگزاری دوره آموزشی بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی و معضلات اجتماعی آن

دوره آموزشی بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی و معضلات اجتماعی آن همزمان با هفته دولت با حضور کارکنان اداره کل امور عشایر استان در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
در این جلسه کارشناس ارشد فرماندهی نیروی انتظامی استان جناب سروان هنرکار بعنوان مدرس به بیان مباحث و تبادل نظر با کارکنان اداره کل پرداختند.

۰۷-شهریور ماه-۱۳۹۶

476

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲