حضور پررنگ عشایر استان در همایش و نمایشگاه بین المللی روز جهانی بز در کرج

۰۲-مهر ماه-۱۳۹۶

511

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲