برگزاری اولین مناقصه و مزایده اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

21-نوامبر ماه-2017

576

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲