جلسه کمیته برنامه ریزی تامین اعتبار ماده ۱۸۰شهرستان کوهرنگ با حضور مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری

۱۹-آذر ماه-۱۳۹۶

482

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲