برگزاری جلسه ستاد زکات استان

جلسه ستاد زکات استان باحضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی، مسئول زکات استان و مسئولین دفاترنمایندگی ولی فقیه در ادارات تابعه سازمان جهادکشاورزی استان و روحانیون زکات، در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.

30-دسامبر ماه-2017

419

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲