برگزاری جلسه هماهنگی جهت ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ اداره کل امور عشایر استان چهارمحال بختیاری

۰۲-دی ماه-۱۳۹۶

330

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲