تجلیل از سه نمونه ملی ازبخش کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری درسی ودومین آئین تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی

مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری درسی ودومین آئین تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی که با حضور مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی ، مسئولین بلندپایه کشوری ونمونه های بخش کشاورزی ازکل کشور ودیگر مسئولین از استانها که برگزار شد،گفت: سه نمونه ملی از بخش کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری دراین جشنواره مورد تجلیل قرار گرفت که برای نخستین بار زن نمونه عشایری کشور از استان چهارمحال و بختیاری انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان:

دکتر غریب ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: آبخیزدار مکانیک نمونه،مدیرنمونه واحد صنایع تبدیلی تکمیلی و زن عشایر نمونه ، سه نمونه ملی می باشند که ازبین ۱۴۰عنوان رشته نمونه های ملی ودربین ۳۲استان منتخب شده اند.

وی،اظهارکرد: طبق سنوات گذشته ودرراستای معرفی کشاورزان وبهره برداران بخش کشاورزی پس ازانجام مراحل مختلف کیل گیری وبازدیدهای میدانی وتشکیل کمیته انتخاب نمونه های استانی کشاورزان وبهره برداران نمونه استان به وزارت معرفی که پس ازبررسی های مختلف سه نمونه ملی ازاستان منتخب شد.

03-ژانویه ماه-2018

423

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲