حماسه ۹ دی جلوه بصیرت افزایی و ولایت مداری مردم ایران است.

۰۹-دی ماه-۱۳۹۶

332

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲