گردهمایی مسئولین روابط عمومی امور عشایر استان های کشور

۱۹-دی ماه-۱۳۹۶

296

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲