برگزاری جلسه هماهنگی کمیته ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری

۰۴-بهمن ماه-۱۳۹۶

267

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲