برگزاری جلسه هماهنگی کمیته ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری

24-ژانویه ماه-2018

271

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲