نشست مشترک مدیرکل امور عشایر و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری: نشست مشترک مدیرکل امور عشایر و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان برگزار شد

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:در سال ۹۶ مبلغ ۷۷ میلیارد ریال از محل تسهیلات ماده ۱۰ و ۱۲ در قالب زنجیره تولید گوشت قرمز و ۱۵ میلیارد ریال سرمایه در گردش، به عشایر و تشکیل های عشایری جهت اخذ تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی گردید.
یحیی حسین پور افزود: این نشست با تاکید بر تسریع در روند جذب تسهیلات بانکی از محل ماده ۱۰ و ۱۲ خشکسالی و سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به عشایر و تشکل های عشایری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

24-ژانویه ماه-2018

376

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲