اولین جلسه شورای اداری در سال ۱۳۹۷

اولین جلسه شورای اداری،برنامه ریزی در سال جاری با حضور مسولین واحد های اداره کل و مسولین شهرستان ها در دفتر مدیر کل باحضور مهندس چراغپور جانشین مدیر کل و مهندس صفری مسول معاونت مدیریت منابع مورخ ۱۸فروردین ساعت ۱۰صبح برگزار گردید.در ابتدای جلسه مهندس چراغپور به بیان بررسی مشکلات خشکسالی و ابرسانی به جامعه عشایری پرداخت .در ادامه مقرر شد پروژه هایی که بدلیل فصل سرما تعطیل شده با هماهنگی اداره امور زیر بنایی با هماهنگی مسولین شهرستانها جهت شروع به پیمانکارابلاغ شود در ادامه مهندس صفری به بیان مسایل اداری بحث سلامت اداری پرداخت ،در پایان حاضرین به تبادل نظر و پیشنهاد ها پرداختند و جمع بندی این جلسه قراءت شد.

۲۳-فروردین ماه-۱۳۹۷

365

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲