جلسه شورای عشایری شهرستان کیار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان جلسه شورای عشایری شهرستان کیار مورخ ۹۶/۲/۱۶ درمحل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان کیار به ریاست فرماندار وبا حضورمعاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی اداره کل امورعشایر استان ودیگرمسئولین استانی وشهرستانی به میزبانی اداره امور عشایر شهرستان کیاربرگزار شد.در این مراسم موضوع تشکیل کمیته تخصصی تفکیک آمار عشایر شهرستان کیار از اردل ، تهیه شاخص های آماری عشایرجهت گرفتن سرشماری ۹۷ و تامین اعتبارات جهت کمک به عشایر از محل ارزش افزوده و کمیته تخصصی مجوزات برداشت اب ،حفر چاه های اضطراری آب منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. درادامه شاخ شماری دام های عشایر مورد نقد و بررسی قرار گرفت که مقرر شد اداره منابع طبیعی متولی این امر باشد.

09-مه ماه-2018

425

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲