فرارسیدن ١٧مرداد روز خبرنگاربرهمه خبرنگاران متعهد وشایسته مبارک باد

۱۷-مرداد ماه-۱۳۹۷

315

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲