۱۵میلیارد شیصد و هشتاد میلیون ریال به اجرای طرحهای عمرانی آبرسانی شهرستان لردگان اختصاص یافت

مدیر کل امور عشایر استان چهار و بختیاری گفت: در سالجاری تاکنون بالغ بر ۱۵ میلیارد و شیصد و هشتاد میلیون ریال به اجرای طرحهای عمرانی ،آبرسانی و خدماتی عشایر شهرستان لردگان اختصاص یافت.
“یحیی حسین پور ” افزود :از مجموع اعتبار تخصیص بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در بخش توسعه ، ترمیم و بازسازی ایلراه عشایری هزینه شده است.
وی با اشاره به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی در مناطق عشایری استان افزود: در شهرستان لردگان بیش از ۱۰۰ مورد آبرسانی سیار با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ ریال انجام شده است.
وی طرح پمپاژ آب بخش مسن شهرستان لردگان با تخصیص ۷ میلیلرد و ۷۰۰ میلیون ریال را از طرح های ملی و مهم در دست اجرا در این شهرستان عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح تا کنون بیش از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی مرمت و بهسازی آبشخور های دامی را از دیگر خدمات اجرایی به جامعه عشایری این شهرستان عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

۲۵-شهریور ماه-۱۳۹۷

344

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲