حضور پرسنل و کارکنان اداره کل امور عشایر استان در راهپیمایی ضد اسکتباری ۱۳ آبان

۱۴-آبان ماه-۱۳۹۷

252

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲