دوره آموزشی” اصول و مفاهیم سازماندهی نهادهای مشارکتی” برگزار شد

معاون توسعه نیروی انسانی امور عشایر استان افزود: این دوره آموزشی به مدت ۳۵ ساعت برای ۴۰ نفر ازکارکنان اداره کل و ادارات  شهرستان تابعه با همکاری مرکز تحقیقات استان برگزار شد.

” نادعلی صفری” هدف از این دوره آموزشی افزایش سطح علمی کارکنان، آشنایی با مباحث مرتبط با شبکه های تعاونی عشایری و برنامه ریزی جهت مشارکت بهره برداران عشایری در پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی عنوان کرد.

به گفته وی در سالجاری بیش از ۱۲۰ساعت دوره آموزشی ویژه کارکنان امور عشایر در سطح استان برگزار می شود.

به گفته وی،در پایان دوره برای فراگیرانی که حضور مداوم و مستمر در دوره داشته و در آزمون پایان دوره موفق به کسب حد نصاب لازم گردند ، گواهی نامه آموزشی صادر می گردد.

 

۰۶-اسفند ماه-۱۳۹۷

28

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲