میزخدمت

فرآینده های کاری

اسکان عشایر داوطلب:

  • آبرسانی به عشایر

  • بهسازی چشمه

۲۷-فروردین ماه-۱۳۹۸

164

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲