اهداف و وظایف

اهداف و وظایف اداره کل امور عشایراستان

۱- شناسائی مناطق زیست بوم و وضعیت اقتصادی ، اجتمائی و تولیدی عشایر در حوزه عملیات شناسایی امکانات و پتانسیل های بالقوه در مناطق عشایری.

۲ – مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری.

۳- شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرح های مربوط به اسکان.

۴- برنامه ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای.

۵- فراهم آوردن زمینه های ایجاد گسترش فعالیتهای تعاونیهای عشایری.

۶- بررسی و تامین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامی و خدمات عمرانی و امور زیر بنائی .

۷-  تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاهای عشایر.

۸ – جایگزینی سوخت فسیلی به منظور حفظ و احیاء  مراتع ، احداث مراکز توزیع مواد سوختنی و ترویج و ارائه امکانات لازم .

۹ – ارشاد و کمک در جهت تا سیس  و اداره  تعاونیهای تولید ، توزیع و مصرف دامداری و . . .

۱۰ – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری  از لحاظ  رعایت ضوابط فنی و علمی و مرتعداری .

۱۱ – نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه  فعالیت استان .

۱۲ – اشاعه و توسعه فرهنگ اسکان .

15-فوریه ماه-2016

1,976

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی