طرح جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های نو

با اجرای این طرح، ضمن تأمین سوخت موردنیاز عشایر از طریق احداث جایگاه­های ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع در مناطق عشایری کشور، از بوته‌کنی و قطع درختان جلوگیری شده و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش سطح رفاه خانوار را به دنبال خواهد داشت.

سال ۹۰ عملكرد برنامه چهارم تا پایان برنامه سوم واحد عنوان پروژه
۰ ۲۱۲ ۳۴۶ جايگاه احداث جايگاه ذخيره وتوزيع مواد نفتي
۲ ۲۰۰ ۳۴۴ جايگاه احداث جايگاه ذخيره وتوزيع گاز مايع
۲ ۵۸ ۸۱ دستگاه خريد وتجهيز خودروي سوخت رسان
۳۷۴۰ ۲۶۱۴۰ ۵۶۸۰۰ خانوار آموزش و ترويج لوازم گاز سوز ونفت سوز
۸۰ ۱۳۶ ۰ مورد ايجاد واحدهاي استفاده از انرژي نو
۰ ۱۹ ۰ دستگاه اجاق خورشیدی
۸۹۰ ۲۶۴۱ ۵۰۰ دستگاه فانوس خورشیدی
۳۴ ۳۲ ۰ دستگاه مولد انرژی خورشیدی
۴۶ ۸۵ ۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی

15-فوریه ماه-2016

1,788

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی