طرح عملیات اجرایی اسکان

هدف این طرح، اجرای عملیات عمرانی و زیربنایی اسکان در کانون های توسعه عشایری و تجهیز این کانون ها به خدماتی از قبیل راه، آب، برق و آماده‌سازی سایت اسکان در مناطق عشایری کشور است.

با اجرای این طرح، اهدافی چون جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها توسط عشایری که تمایل به کوچ نداشته و داوطلب اسکان هستند، ارتقای میزان تولیدات و توانمندی های اقتصادی عشایر، افزایش کیفیت زندگی و رفاه خانوار عشایری و ایجاد تنوع در تولید و کاهش فشار بر مراتع محقق شده است.

در جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب  طرح عملیات اجرایی اسکان در طول برنامه های مختلف نشان داده شده است.

سال ۱۳۹۰ برنامه چهارم تا پايان برنامه سوم واحد عنوان پروژه
۳۶۵ ۸۱۹ ۲۵۳۴ كيلومتر احداث راه
۳۹۲ ۳۰۸۱ ۳۶۷۴ كيلومتر كانال انتقال آب
۱۶۶ ۳ ۳۲۹ كيلومتر آسفالت راه
۱۳٫۵ ۱۶۶ ۴۴۸ كيلومتر شبكه برق فشار متوسط
۸۰۰ ۷۰۰۰ ۷۶۹۲ ليتر بر ثانيه ايستگاه پمپاژ آب
۳۵ ۲۹۹ ۱۳۱۴ حلقه حفر و تجهيز چاه
۱۱۵۰۰ ۱۰۲۱۴ ۱۲۷۷۲ هكتار تسطيح وتجهيز اراضي كشاورزي
۶۵۲ ۱۷۶۸ ۱۲۸۰ كيلومتر لوله كشي آب آشاميدني
۴۳ ۵۲۳ ۱۷۳ كانون آماده سازي سايت اسكان

15-فوریه ماه-2016

1,838

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی