طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی برای شناسایی پتانسیل‌ها و مکان ­یابی کانونهای توسعه، امکان­ سنجی و توسعه فعالیتها، افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق عشایری، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون، تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه ­ها انجام می‌شود که تعیین اولویت ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را هم باید به این موارد افزود.

در جدول زیر، بخشی از عملکرد طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری کشور در طول برنامه های مختلف نشان داده شده است.

سال ۱۳۹۰ برنامه چهارم تا پايان

برنامه سوم

عنوان پروژه شرح
۳۶ ۱۶۶ ۳۰۲ امكان سنجي توسعه فعاليت ها وافزايش توليد عنوان طرحهاي

مورد عمل

۴۱ ۱۸۸ ۱۵۰ شناسائي پتانسيل ها ومكانيابي كانون ها
۵۸ ۹۶ ۱۶۳ تهيه برنامه عمليات وتجهيز كانون
۲ ۲۹ ۰ تدوين نظام بهره برداري
۱۳۷ ۴۷۹ ۶۱۵ جمع پروژه ها
۱۰۸۳۰ ۵۷۴۴۸ ۲۷۴۰۰ تعداد خانوارمورد مطالعه حجم عمليات
۱۹۴۰۰ ۶۷۵۳۷ ۸۶۲۷۰ ميزان اراضي (هکتار)
۶۷۴۰ ۲۲۰۴۷ ۳۹۷۵۰ حجم آب تخصيصي (مترمکعب)

15-فوریه ماه-2016

1,758

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی