همکاران اداره کل

مهندس چراغپورمهندس صفری

مهندس یدالله چراغپور                                                                 مهندس نادعلی صفری

معاون توسعه و امور زیربنایی                                                        معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : ۳۲۲۵۰۱۴۶                                                                             تلفن : ۳۲۲۵۰۱۱۹

 

26-جولای ماه-2020

177

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی