ایجاد و راه اندازی ۶ صندوق اعتبار خرد زنان عشایری در استان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل امور عشایر استان از انتخاب تسهیلگر و ایجاد و راه اندازی ۶ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری در ۵ شهرستان با هدف تامین مالی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک زنان در این صندوقها خبر داد.
برنامه های اعتبارات خرد، رهیافت های مهم فقر زدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمد زا به ویژه برای زنان کم درآمد، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند.
یحیی حسین پور در ادامه گفت: این صندوق های خرد زنان عشایر در روستاهای عزت آباد شلیل در شهرستان اردل، روستای معدن شهرستان کیار، روستای بیدکل شهرستان فارسان، روستاهای شیخ علیخان و امیرآباد دشت زرین شهرستان کوهرنگ شهرستان لردگان تشکیل گردید. اعضاء این صندوق حداقل ۲۰ نفر و حداکثر ۵۰ نفر بوده و سرمایه صندوق متعلق به جامعه محلی (زنان عضو) می باشد.

26-آوریل ماه-2016

1,413

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی