محصولات سالم و ارگانیک دامی عشایر برندسازی می شود

مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:محصولات سالم و ارگانیک دامی عشایر برندسازی می شود.
جلسه هماهنگی در خصوص بهبود تغذیه دام و همچنین برندسازی محصولات ارگانیک و سالم دامی عشایر با حضور مهندس حسین پور مدیر کل امور عشایر و معاونین اداره کل مهندس چراغپور و مهندس صفری و مهندس کرمی رئیس اداره بهسازی امور تولید، مهندس سام مردانی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر کرمی مشاور رئیس سازمان و معاونت مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و مهندس جعفریان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و مهندس منصوری مدیر عامل اتحادیه عشایری استان و نماینده مدیریت حفظ نبات استان و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران سازمان و ادارات تابعه در محل اداره کل امور عشایر استان برگزار گردید .در این جلسه مقرر گردید مناطق پایلوتی جهت اجرای طرح های مذکور شناسایی و تعیین گردد.

01-مه ماه-2017

693

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی