پیشگیری از بیماریهای مشترک دام و انسان در شهرستان کوهرنگ

جلسه مشترک اداره امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی جهت پیشگیری از بیماریهای مشترک دام و انسان در شهرستان کوهرنگ تشکیل شد.
اختصاص اعتبار مشترک جهت ایجاد حمام ضد کنه دام و ایجاد سرویس های بهداشتی سیار یا ثابت مهمترین اقدامات پیشنهادی جلسه بود.
مهندس علی قنبری کارشناس اداره امور عشایر شهرستان کوهرنگ، توزیع بروشور آموزشی بین جامعه هدف و ایجاد کارگاه های آموزشی در مناطق عشایری در جهت رعایت بهداشت فردی و شناساندن بیمارهای مشترک بین انسان و دام به منظور پیشگیری، حفظ و ارتقاء سطح سلامت عشایر از مهترین اقدامات مورد نیاز می باشد.
وی افزود: با توجه به آلودگی دامها با انگل های خارجی و احتمال وقوع بیماریهای مختلف دام و مشترک بین انسان و دام، در این راستا برای مبارزه با این نوع انگلها استفاده از سموم ضد انگل بسیار حائز اهمیت است، به همین منظور ایجاد حمام ضد کنه در مناطق عشایری امری ضروری است.

13-جولای ماه-2017

684

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی