قائم مقام سازمان عشایر ايران خبر داد: ۲۰۴ شرکت تعاونی عشایری در کشور فعاليت مي كنند

قائم مقام سازمان امور عشایر ايران گفت: در حال حاضر ۲۲ اتحادیه استانی و ۲۰۴ شرکت تعاونی عشایری در کشور فعاليت دارند که امورات مربوط به جامعه عشایری را انجام می دهند .
قائم مقام سازمان امور عشاير ايران خاطرنشان كرد: عشایر نقش مهمی در توسعه صنایع دستی دارند بطوریکه توليد ۳۵ درصد صنایع دستی کشور توسط اين قشر صورت مي گيرد که می تواند در درآمد زایی و اشتغال آنان موثر باشد .
وي اضافه كرد: در حال حاضر میانگین درآمد عشایر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب و حمایت های همه جانبه از این قشر زحمت کش، تا پایان برنامه ششم این میزان درآمد به دو برابر افزایش یابد .
علایی مقدم گفت: تخصیص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به عشایر، فرصتی استثنایی برای خدمت رسانی به این قشر مولد است.
قائم مقام سازمان امور عشایر ایران همچنين در اين ديدار حمایت از اشتغال زنان عشایری برای افزایش تولید در مناطق عشایری را ضروری دانست.

11-نوامبر ماه-2017

601

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی