میزخدمت

فرآینده های کاری

اسکان عشایر داوطلب:

  • آبرسانی به عشایر

  • بهسازی چشمه

16-آوریل ماه-2019

219

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی